VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DOKONALA-POSTAVA.COM

Kdo jsem a co dělám?

Tento web provozuji a služby a zboží poskytuji jako podnikající fyzická osoba – Ing. Monika Hemerová, se sídlem na adrese Vybíralova 938, 19800 Praha 9, Česká republika, identifikační číslo 45740267, podnikající na základě živnostenského oprávnění, společně se společností Monika Hem online s.r.o., se sídlem Marešova 643/4, Černý Most, 19800 Praha 9, IČ: 143 86 445, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 364940, zastoupená jednatelkou Ing. Monika Hemerová. Sebe i společnosti budu dále označovat jako „já“ v první osobě, aby se vám Podmínky dobře četly. S jakým subjektem v konkrétním případě uzavíráte smlouvu, poznáte podle záhlaví objednávkového formuláře, tedy ještě před tím, než uděláte závaznou objednávku. Ověřit si to pak můžete znovu i na faktuře, kterou vám následně vystavím.

Na těchto webových stránkách www.dokonala-postava.com naleznete bohatou nabídku online kurzů, inspirativních pobytů, akcí a dalších produktů, které si můžete zakoupit. Po uskutečnění objednávky se mnou uzavřete Smlouvu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky. Smlouvu se mnou můžete uzavřít jako Podnikatel, tedy pokud nakupujete na své IČO, nebo jako Spotřebitel. Naše zákony vám jako Spotřebitelům dávají některá zvláštní práva, o kterých se více dozvíte v dalších částech těchto Podmínek.

Ačkoliv tyto Podmínky obsahují veškerá důležitá ustanovení, je možné se mnou uzavřít i Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají v takovém případě přednost před ustanovením těchto Podmínek.

Cílem těchto Podmínek je vám vysvětlit, jaké vzájemné povinnosti a práva nám vznikají v souvislosti nebo na základě Smlouvy, kterou se mnou uzavíráte, a informovat vás o nich. Kromě těchto Podmínek se v našem vztahu řídíme také českými zákony, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a pokud jste Spotřebitel, tak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Prosím, přečtěte si také, jak pracuji s vašimi osobními údaji. Všechny podrobnosti najdete tady.

Základní pojmy, které v podmínkách najdete

Spotřebitel: jste vy, pokud se mnou uzavíráte Smlouvu jako fyzická osoba nezávisle na vašem podnikání, tedy pokud u mě nenakupujete na firmu.

Podnikatel: jste vy, pokud se mnou uzavíráte Smlouvu v návaznosti na své podnikání, tedy nakupujete-li na firmu.

Podmínky: jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které právě čtete.

Smlouva: je smlouva o poskytování služeb, kterou se mnou uzavíráte. Smlouvu spolu uzavíráme v českém jazyce.

Digitální obsah: jsou například předpřipravené online kurzy. Všechen Digitální obsah najdete na mém Webu.

Služby: jsou zejména akce jako pobyty, např. retreat v jižní Itálii nebo semináře/webináře. Dále to mohou být kurzy, ve kterých se vám individuálně věnuji. Veškeré Služby, které poskytuji, naleznete na mém Webu.

Zboží: je například doplňkové pomůcky (je to fyzické zboží). Aktuální nabídku mého Zboží naleznete na mém Webu.

Cena: je cena za Digitální obsah, Služby a Zboží, kterou jste povinni mi uhradit.

Web: jsou moje webové stránky www.dokonala-postava.com.

Sociální sítě: jsou moje sociální sítě, zejména: facebookový profil Dokonala postava - hubnutí na jistotu & Monika Hemerová a Instagram účet monikahem_hubnutinajistotu. 

Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Jak mě můžete kontaktovat?

Pokud máte jakékoliv otázky, můžete mě kontaktovat prostřednictvím těchto údajů:

  • Ing. Monika Hemerová
    Marešova 643/4, 19800 Praha 9
  • e-mail: monika@dokonala-postava.com
    tel.: +420 777 732 227

Odpovím vám co nejdříve.

Jak funguje uživatelský účet?

Na mém Webu získáte jako členové mých kurzů svůj uživatelský účet, který slouží jako členská sekce. Umožní vám spravovat svůj účet a přístup k některému Digitálnímu obsahu podle těchto Podmínek.

Váš uživatelský účet se stane přístupným po zaplacení a ve chvíli, kdy se do něj přihlásíte uživatelským jménem a heslem, přičemž si heslo můžete později změnit. Podrobnosti zpřístupnění jednotlivých Služeb najdete dále v těchto Podmínkách.

V rámci objednávky Digitálního obsahu skrz objednávkový formulář na Webu zároveň provádíte i registraci do uživatelského účtu. Je důležité, abyste uváděli veškeré údaje pravdivě a správně, a také je musíte při jakékoliv změně aktualizovat nebo mi takovou změnu oznámit. Údaje, které při objednání, resp. registraci uvádíte, považuji za správné. Za chybně uvedené údaje a případnou související škodu bohužel nemohu odpovídat.

Pokud dojde k objednávce jiným způsobem než přes objednávkový formulář na Webu, zašlu vám přihlašovací údaje na e-mailovou adresu, kterou jste mi sdělili, do 72 hodin od obdržení Ceny za příslušnou Službu.

Přístup k vašemu uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem, které je generováno ze zadaných údajů (je jím případně i váš e-mail, který jste uvedli v objednávce), a heslem, které si sami zvolíte nebo vám bude automaticky vygenerováno. Údaje vám budou následně zaslány na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Prosím, důkladně si zkontrolujte i složku SPAM, kam tento e-mail může zapadnout. Prosím, abyste ohledně přístupových údajů k účtu zachovávali mlčenlivost. Svůj uživatelský účet nejste oprávněni nechat využívat třetí osobu.

Registrace uživatelského účtu bude vždy součástí objednávky Digitální obsahu, jelikož bez vytvoření takového osobního uživatelského účtu bych vám nemohla plnohodnotně poskytnout slíbený obsah.

Vezměte, prosím, na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

Digitální obsah

Digitálním obsahem je typicky můj předpřipravený kurz, ke kterému získáte online přístup. Příkladem je kurz Video kuchařka, do kterého se přihlásíte a získáte po určitou dobu přístup k online obsahu, který tvoří ucelený kurz. Pro tyto kurzy je typické, že v nich nepotřebujete asistenci či moji lektorskou podporu.

Jak si takový Digitální obsah objednat?

Digitální obsah si můžete objednat na Webu prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o tomto obsahu, Cenu, způsob úhrady Ceny a údaje o způsobu dodání. Na základě těchto informací si vytvoříte objednávku („Objednávka Digitálního obsahu“).

Poté, co obdržím Objednávku Digitálního obsahu, vám potvrdím její přijetí prostřednictvím e-mailu. Doručením tohoto potvrzení do vaší e-mailové schránky je mezi námi uzavřena Smlouva, na základě které se zavazujete za kurz zaplatit. Společně s potvrzením Objednávky Digitálního obsahu vám zašlu také tyto Podmínky na trvalém nosiči dat.

V Objednávce Digitálního obsahu musíte uvádět pravdivé, aktuální a úplné informace. V případě, že uvedete nepravdivé, neaktuální či neúplné informace, neodpovídám za případnou újmu tím způsobenou.

Vyplněním objednávkového formuláře se vám vytvoří uživatelský účet, ze kterého získáte přístup k obsahu Digitálního obsahu (viz sekce o uživatelském účtu).

A jak Digitální obsah zaplatit?

U každého Digitálního obsahu je uvedena jeho přesná Cena. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené Ceně, nejsem povinna vám Digitální obsah za takto zjevně chybně uvedenou Cenu dodat, a v případě, kdy jsem s vámi s takto chybně uvedenou Cenou uzavřela Smlouvu, jsem oprávněna od ní odstoupit.

Cenu je možné uhradit online platbou kartou nebo bankovním převodem. Pro každou platbu vám vystavím fakturu, která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů a bude vám zaslána na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v Objednávce Digitálního obsahu.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAYs.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. S údaji Vaší platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet). 

Případné slevy na Digitální obsah není možné vzájemně kombinovat.

Navíc umožňuji možnost si platbu rozložit. V takovém případě bude postupováno podle konkrétního kalendáře, který je uveden v objednávkovém formuláři. I tato objednávka je však objednávkou zavazující k zaplacení všech plateb. Pokud budete s některou z plateb v prodlení, jsem oprávněna vám přístup k Digitálnímu obsahu znepřístupnit, a to až do doby, než příslušnou fakturu zaplatíte. Tím však není dotčena vaše povinnost všechny domluvené úhrady zaplatit.

Pro členství v online kurzu Pro Balanc klub využívám k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou. Vyplněním objednávkového formuláře se zavazujete hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedeném na Objednávce a to minimálně po dobu 12měsíčního trvání členství. Zároveň dáváte souhlas, aby byl členský poplatek v předem jasně uvedené výši a periodě (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži vaší platební karty, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v kurzu.

V případě, že Objednávka podléhá opakované platbě, najdete na objednávkové stránce informace o výši pravidelného poplatku, periodě i o způsobu, jak a kdy je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. Vždy nejdříve po 12 měsících. Sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku posílám upozornění e-mailem na adresu, která byla uvedena v Objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak můžete opakované platby zrušit.

V případě, že Objednávka podléhá opakované platbě můžete členství ukončit dle jasně stanovených podpínek při objednání a to výhradně kontaktováním zákaznické podpory na adrese monika@dokonala-postava.com. Ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v klubu se vzdáváte všech výsad a výhod, které vám členství v kurzu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

Jak funguje Digitální obsah?

Po objednání a zaplacení Digitálního obsahu (příp. zaplacení první faktury) vám e-mailem zašlu přístup do uživatelského účtu (tzv. členské sekce), kde získáte hned po zaplacení na konkrétní dobu přístup k Digitálnímu obsahu, což jsou např. výuková videa, pracovní listy a případně další doprovodné materiály.

Jak funguje prodloužení Digitálního obsahu?

Po vypršení vašeho přístupu k Digitálnímu obsahu (např. do kurzu) již nemáte možnost se k němu vrátit. Tato sekce s videi a dalšími materiály se uzavře. Za poplatek lze přístup do kurzu prodloužit. Některé moje online kurzy si lze pořídit s časově neomezeným přístupem, v takových případech je to vždy uvedeno již v rámci Objednávky Digitálního obsahu.

Dodání Digitálního obsahu

Digitální obsah jako předmět Smlouvy je z mé strany odevzdaný ve chvíli, kdy vám doručím e-mail s odkazem na přístup k Digitálnímu obsahu. Nezáleží tedy na tom, od kdy jste se např. do uživatelského účtu přihlásili a s kurzem nebo jeho částí skutečně začali, ale od kdy jste tak mohli udělat.

Odstoupení od Smlouvy

U Digitálního obsahu odstoupení od Smlouvy není možné, pokud jste u nákupu Digitálního obsahu souhlasili s tím, že vám obsah programu zpřístupním dle harmonogramu nebo celý ihned po zakoupení – tedy dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od Smlouvy. Tím pak ztrácíte právo na odstoupení od Smlouvy ve 14denní lhůtě, tj. souhlas Dodání produktu a digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Jak je to se službami?

Službami na mém Webu jsou například akce (jednodenní akce nebo vícedenní pobyty) a kurzy, které nejsou předpřipravené, ale věnují se vám v nich v reálném čase.

Jak Službu objednat?

Službu si můžete objednat přes objednávku na Webu prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o Službě (např. době a místě konání akce), o její Ceně, způsobu úhrady Ceny a konkrétních storno podmínkách, které se na účast na našich akcích nebo kurzech vztahují. Na základě těchto informací si vytvoříte objednávku („Objednávka Služby“).

Jakmile obdržím Objednávku Služby, potvrdím vám její přijetí prostřednictvím e-mailu. Doručením tohoto potvrzení je mezi námi uzavřena Smlouva, na základě které se zavazujete za Službu zaplatit. Společně s potvrzením Objednávky Služby vám zašlu také tyto Podmínky na trvalém nosiči dat.

Vyhrazuji si právo odmítnout jakéhokoliv účastníka, a to z důvodu nevhodnosti, neúčelnosti nebo nebezpečí pro další účastníky.

V Objednávce Služby musíte uvádět pravdivé, aktuální a úplné informace. V případě, že uvedete nepravdivé, neaktuální či neúplné informace, neodpovídám za případnou újmu tím způsobenou.

Změny Služby

Vyhrazuji si právo provést změny Služby – především místa, termínu konání, programu, lektorů – a to v případě neočekávaných okolností, které jsem nezpůsobila vlastní vinou a které mi brání v poskytnutí Služeb podle sjednaných podmínek či informací na Webu. O jakékoliv případné změně vás budu neprodleně informovat e-mailem.

V případě, že se jedná o nezásadní změny místa (zásadní by bylo např. na druhém konci republiky), změny programu, které zásadně neovlivní hlavní náplň akce, nejste při změně oprávněni od Smlouvy odstoupit. Pokud by se jednalo o zásadní změnu jako např. změnu termínu nebo zásadní změnu místa akce, jste oprávněni od Smlouvy odstoupit. Při vašem odstoupení od Smlouvy platí postup a podmínky popsané níže.

Jak za Službu zaplatit?

U každé Služby je uvedena její přesná Cena. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené Ceně, nejsem povinna vám přístup na akci nebo do kurzu za takto zjevně chybně uvedenou Cenu umožnit, a v případě, kdy jsem s vámi s takto chybně uvedenou Cenou uzavřela Smlouvu, jsem oprávněna od ní odstoupit.

Cenu je možné uhradit online platbou kartou nebo bankovním převodem. Pro každou platbu vám vystavím fakturu, která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů a bude vám zaslána na e-mailovou adresu, kterou jste mi sdělili.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAYs.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. S údaji Vaší platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet). 

Případné slevy na Služby není možné vzájemně kombinovat.

Navíc umožňuji možnost si platbu rozložit. V takovém případě bude postupováno podle konkrétního kalendáře, který je uveden v objednávkovém formuláři. I tato objednávka je však objednávkou zavazující k zaplacení všech plateb. Pokud budete s některou z plateb v prodlení, jsem oprávněna vám přístup k Digitálnímu obsahu znepřístupnit, a to až do doby, než příslušnou fakturu zaplatíte. Tím však není dotčena vaše povinnost všechny domluvené úhrady zaplatit.

V důsledku nečekaných událostí – souvisejících především s platbami za odběr energií nebo jiných služeb od mých dodavatelů – jsem oprávněna k jednostrannému zvýšení Ceny. Pokud by k takové události došlo, budu vás o změně Ceny neprodleně informovat e-mailem, kterým vás zároveň vyzvu k úhradě rozdílu Ceny. Do 14 dnů od této výzvy však máte právo pro tyto důvody od Smlouvy odstoupit, a svou přihlášku na akci nebo kurz tak tímto zrušit.

Odstoupení od Smlouvy

Obecně platí, že Spotřebitelé mají možnost odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření na internetu nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku na dálku, a to i bez udání důvodu.

Jako Spotřebitelé můžete odstoupit od Smlouvy jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči mně (např. e-mailem). Pro odstoupení od Smlouvy můžete také využít vzorový formulář, který najdete jako přílohu těchto Podmínek.

V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. To znamená, že vám zruším účast na akci/kurzu/pobytu u a vrátím vám zaplacenou Cenu do 14 dnů od okamžiku, kdy jste od Smlouvy odstoupili, a to stejným způsobem, jakým jsem ji od vás původně přijala. Můžeme se ale dohodnout i na jiném způsobu vrácení Ceny.
Storno podmínky při odstoupení od smlouvy se řídí storno podmínkami, které jsou na Webu upraveny individuálně pro každou akci nebo kurz.

Podnikatelé právo na odstoupení od Smlouvy nemají vůbec.

Kdy nemáte možnost odstoupit od Smlouvy?

Existuje výjimka, kdy možnost odstoupení od Smlouvy nemáte, a to v případě, že jste souhlasili s poskytnutím Služby dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od Smlouvy – tedy pokud se akce/kurz konaly ve 14denní lhůtě pro odstoupení od Smlouvy.

Storno podmínky

Kdykoliv před začátkem akce nebo kurzu máte právo svou účast zrušit (prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů, primárně pak e-mailem na: monika@dokonala-postava.com). Zrušení Objednávky Služeb se řídí storno podmínkami, které jsou na Webu upraveny individuálně pro každou akci nebo kurz.

Za zrušení se považuje okamžik doručení zrušení (tedy např. doručením do mé e-mailové schránky).

V případě, že na akci vůbec nedorazíte nebo se do kurzu vůbec nepřipojíte, zaplacená Cena se nevrací.

Reklamace aneb jak je to s odpovědností za vady?

Reklamace Digitálního obsahu

Odpovídám vám za to, že Digitální obsah při převzetí nemá vady. Zejména odpovídám za to, že:

a) Digitální obsah odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
b) je vhodný k účelu, pro který je požadujete a s nímž jsem souhlasila;
c) je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu instalaci, a s uživatelskou podporou, pokud je potřeba.

Dále odpovídám za to, že vedle ujednaných vlastností:

a) je Digitální obsah vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
b) Digitální obsah rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na má veřejná prohlášení nebo prohlášení jiné osoby v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
c) je Digitální obsah poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které můžete rozumně očekávat;
d) Digitální obsah odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které jsem vám zpřístupnila před uzavřením Smlouvy.

Za výše uvedené poslední čtyři body neodpovídám v případě, že jsem vás před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornila, že se některá vlastnost Digitálního obsahu liší a vy jste s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasili.

Práva z vadného plnění můžete uplatnit po celou dobu trvání závazku, pokud se na Digitálním obsahu projeví nebo vyskytne vada. Jde-li o jednorázové plnění (což se týká většiny mého Digitálního obsahu), můžete vytknout vadu, která se projeví do dvou let od zpřístupnění Digitálního obsahu.

Pokud jste Podnikatelem, práva z vadného plnění musíte uplatnit nejpozději do 3 dnů od zjištění vady, jinak na vaši reklamaci nebude brán zřetel.

Postup reklamace pro Digitální obsah

Reklamaci můžete uplatnit elektronicky na monika@dokonala-postava.com.

Pokud chcete uplatnit reklamaci, prosím, uveďte mi:

a) vaše kontaktní údaje;
b) popis vady Digitálního obsahu;
c) vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace;
d) prokázání nákupu Digitálního obsahu, nejlépe přiložením faktury).

Pokud má Digitální obsah vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby můžete požadovat:

a) dodání nové věci bez vady; nebo
b) opravu věci.
Mohu odmítnout vadu odstranit, a to v případě a zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Digitální obsah měl bez vady.

Vyřízení reklamace

Při uplatnění reklamace vám vydám elektronické potvrzení, ve kterém uvedu datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje, abych vám mohla dát vědět o vyřízení reklamace.

V případě Digitálního obsahu odstraním vadu v přiměřené době po vašem vytknutí tak, aby vám nezpůsobila značné obtíže – vždy ale bude záležet na povaze a účelu konkrétního Digitálního obsahu.

Po vyřízení reklamace vám vydám elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení zamítnutí reklamace.

Před prvním použitím Digitálního obsahu jste povinni prostudovat návod k použití nebo jiné doprovodné informace, pokud vám ho zašlu elektronicky, a následně se informacemi z něj řídit. V opačném případě se totiž vystavujete nebezpečí, že svým nesprávným užíváním Digitální obsah poškodíte a nebudete moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Reklamace služeb

Základní pravidla reklamace

Odpovídám za podstatné i nepodstatné vady Služeb, přičemž od toho, o jakou vadu se jedná, se odvíjí i vaše práva.

Podstatná vada je taková vada, kvůli které není možné Službu využít anebo vada, o které kdybyste věděli, nikdy byste si Službu nekoupili. Třeba, pokud jste vysloveně vegan, a kurz, na který jste se přihlásili, nelze využít pro veganské stravování.

Nepodstatná vada je taková, se kterou je sice možné Služby využít, ale nejsou ve 100% kvalitě. Třeba, když si zakoupíte pobyt, na kterém má být 8 workshopů, ale nakonec jich je jen 7.

Reklamaci můžete uplatnit do 6 měsíců od převzetí plnění a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy:

a) bezplatné upravení Služby;
b) odstranění vady poskytnutím Služby bez vady nebo dodáním chybějící části Služby;
c) přiměřenou slevu z Ceny; nebo
d) vrácení Ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

U vady, která znamená nepodstatné porušení Smlouvy, máte nárok na:

a) odstranění vady; nebo
b) přiměřenou slevu z Ceny.
Není-li úprava nebo výměna Služby za jinou možná, na základě odstoupení od Smlouvy můžete požadovat vrácení celé Ceny.

Postup reklamace

Reklamaci můžete uplatnit např. elektronicky na monika@dokonala-postava.com.

Pokud chcete uplatnit reklamaci, prosím, uveďte mi:

a) vaše kontaktní údaje;
b) popisy vady Služby;
c) vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace;
d) prokázání nákupu Služby.

Upozorňuji, že Službu nemůžete reklamovat jen proto, že nenaplnila vaše subjektivní očekávání, musí se jednat o vadu.

Vyřízení reklamace

Při uplatnění reklamace vám vydám elektronické potvrzení, ve kterém uvedu datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje, abych vám mohla dát vědět o vyřízení reklamace.

Pokud jste nakoupili jako Spotřebitel, do 30 dnů od uplatnění reklamaci vyřídím (včetně odstranění vady) a informuji vás o tom. Můžeme se společně dohodnout i na delší lhůtě. Pokud 30denní lhůtu nedodržím, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

V případě, že jste Službu nakoupili jako Podnikatel, vyřídím vaši reklamaci v přiměřené době od uplatnění (včetně odstranění vady) a informuji vás o tom.

Po vyřízení reklamace vám vydám elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení o zamítnutí reklamace.

Nezapomínejme na autorská práva

Veškerý obsah na Webu a Služby, které vám poskytnu, a to včetně užitečných pracovních listů, e-booků či výukových videí, jsou mým autorským dílem a jiným vlastním obsahem, a tak ho nemůžete sdílet, kopírovat či ho jinak předávat třetím osobám. S materiály jsem si dala hodně práce, proto vás prosím o respektování tohoto pravidla.

Jak zahájít mimosoudní řešení sporu?

Jako Spotřebitel se můžete v případě jakéhokoliv problému obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, adr.coi.cz). Řešení se zahájí na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo se mnou. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u mě uplatnili své právo poprvé.

Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr.

Co říci na závěr?

Pokud je pro využívání mého Digitálního obsahu potřeba mít stažený speciální software, najdete to vždy uvedeno na Webu. Vždy ale platí, že je nezbytné, abyste měli standardní webový prohlížeč, připojení k internetu, a to stabilní a dostatečně rychlé.

Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako jsou například právě náklady na internetové připojení nebo telefon, si hradíte sami. Nijak se neliší od základní sazby vašeho operátora či poskytovatele internetového připojení.

V případě vyšší moci nenesu odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit.

K poskytování Služeb jsem oprávněna na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléhám také dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování předpisů na ochranu spotřebitele.

Tyto Podmínky mohu měnit nebo doplňovat. Tím se však nemění naše práva a povinnosti, která vznikla v době účinnosti předchozího znění Podmínek.

Aktuální znění Podmínek vždy zveřejním na Webu.
Tyto Podmínky jsou účinné od 15. 5. 2024 a nahrazují předchozí znění podmínek platných do 15. 5. 2024, které najdete zde.